Zakat Perdagangan

Semua perdangangan 2.5%. Apapun barang atau jasa yang diperdagangkan.
Jumlah yang diperhitungkan sama dengan nisab nilai = 85 gram mas.atau berjumlah ….. dinar. Al baqoroh 2:287
Nakafkan dari kamu dari hasil yang baik.
Tidak ada zakat kepada barang perabot rumah tangga kecuali bila diperdagangkan.
Setiap 40 dinar zakat 1 dinar.
Bila harta tidak dizakati maka nanti diakhirat harta tersebut dijadikan ular yang besar dan bila mematuk yang sakitnya akan terasa selama 1000 tahun.

Yang dihitung zakat adalah modal ditambah untung atau dikurangi rugi.

by tarmin muhammad