Sakit Pusing

Pusing sakit kepala , atau terusuk duri atau apapun yang menyakitinya badan maka Allah akan menggugurkan dosa dosa  dan meningkatkan atau mengajatnya satu derajat.
Tidaklah seorang seorang muslim tertimpa suatu penyakit maka akan dihapuskan dosa dosa walaupun dosa sebesar gunung uhud.
Orang yang terkena penyakit buta tidak dapat melihat dan bersabar maka ada keutamaan yaitu mendapatkan surga.

by Tarmin Muhammad