Kebahagian

Kebahagian yaitu bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa sedih. Dengan menjauhi ahlak buruk akan bebas dari rasa takut. Dan berahlaq karimah maka akan terbebas dari rasa sedih. Cermin iman yang kuat adalah ahlaq yang baik.
Ahlak ada 4
1. Ahlak kepafa Allah swt.
2. Ahlak kepada diri sendiri.
3. Ahlak kepada sesama manusia.
4. Ahlak kepada lingkungan alam semesta.

by Tarmin Muhammad