Orang mukmin Beriman

  1. Orang mukmin berwibawa ,kuat mempunyai Izzah
  2. Orang mukmin bersandar kepada Allah. Jangan bersandar selain kepada Allah.
  3. Orang mukmin diberikan kemulyaan dan istimewa dengan mendapat doa dari malaikat. Tidak sama dengan umat umat yang membedakan Allah.
  4. Rasa takut hanya kepada Allah, baru sempurna imannya. Dibuktikan dengan ahlak yang bagus. Cari keridhaan Allah, cari yang disenangi Allah. Dan jauhilah segala laranganNya.
  5. Kerjakan perintah Allah swt.
  6. Allah swt akan menjaga kita, membela  kita memberikan pertolongannya.

Posted from WordPress for Android