Kunci Pergaulan.

  1. Menebarkan salam
  2. Mengucapan perkataan yang  baik.
  3. Memberikan makan kepada orang fakir.
  4. Banguan disepertiga malam untuk sholar berdoa memohon permohonan ampunana dan permohonan hajat.

image

  1. Berserah diri bertawakal kepada Allah swt.