Sifat orang taqwa.

1.  Sidiq (jujur). Jujur kepada Allah Jalajalalu dan jujur kepada manusia.
2. Sabar ketika menghadapi kesempitan hidup. Mohon pertolongan Allah jalajalalu.
Sangat2 menderita dalam kehidupan.
Dalam ancaman musuh.
3. Tetap diatas kebenaran.
4. Istiqomah dalam keridhoan Allah Jalajalalu.
5. Wara hati hati.

by tarmin muhammad

Hana caraka

Hanacara
Setiap Manusia itu utusan

Datasawala
Sesuai dengan keahlian,hoby dan profesi masing. Jadi petani yang baik, jadi pedagang yang jujur, jadi karyawan yang amanah

Magabatanga
Mujahadah dijalan yang benar
Tidak dalam waktu singkat sehari dua hari.
Bukan satu tahun dua tahun
Tapi sepanjang hayat masih dikandung badan terus mujahadah di lurus dan kebenaran.

Padajayanya.

Sampai terwujud ketemtraman ,kejayaan dan hilang angkaramurka dimuka bumi oleh kebaikan

Dari masa demi masa berjalan kebenaran sejati yang berasal dari Allah Jalajalalu.

by tarmin muhammad

Untuk mendapat Rumah disurga.

 1. Sholat sunnah lillahi tangala sehari semalam.
 2. Membangun masjid walau sebesar sarang burung dara.
 3. Bersabar mendapat ujian,memuji Allah.
 4. Bersabar ketika ditinggal anak  waktu kecil.
 5. Berdoa waktu masuk pasar.
 6. Meninggalkan kebiasaan berdusta walaupun bergurau.
 7. Meninggalkan perbedaan walaupun benar. Tinggalkan perdebatan yang tidak bermanfaat.
 8. Menutup celah di shaf sholat. Barabg siapa menutup shaf ditingkatkan derajat dan dibangunkan rumah disurga.
 9. Berhijrah
  Berhijrah dari negeri kafir ke negeri islam.
 10. Berjihad dijalan Allah jalajalu.
 11. Khusnul quluk. Berahlak mulia. Hablul minallah dan Hablulminanas.
  Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditinggalkan mati anggota keluarga.

by tarmin muhammad

IZzah kemulyaan

Sirojul munir penerang alam semesta.
perdagangan yang mengutungkan.
Hanya kepada Allah kalimat 2 yang baik.
Rahmat turun kepada orang2 berkumpul dirumah Allah untuk berzikir.
Izzah mencari kemulyaan dengan kedudukan, harta, wanita dan banyaknya keturunan. Dan ada yang mencari izzah tidak pada tempat kedudukan.
orang telah dicukupkan harta yang melimpah dan keturunan yang banyak.
Orang dilahirkan sendiri. Maka nanti menghadap Allah sendiri. Sesungguhnya harta, kedudukan dan banyaknya keturunan adalah fitnah dan ujian manusia.
Manusia yang melakukan kemaksiatan dan berikan kekayaan yang banyak pada hakekat adalah istizrot. Manusia tidak pernah puas. Hadist andaikata anak cucu adam sudah memiliki 2 lembah emas maka akan mencari lembah emas ketiga.
Izzah makna kekuatan,perkasa tidak terkalahkan.

by tarmin muhammad

Arba’een Nawawi

null

Dari Abu Dzar Al-Ghifari ra dari Nabi saw bersabda meriwayatkan firman Alloh ‘azza wa jalla, bahwa Dia berfirman: “Wahai hamba-hamba Ku! sesungguhnya Aku mengharamkan kedzaliman atas diri-Ku dan Aku mengharamkannya pula atas kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Wahai hamba-hamba Ku! kalian semua tersesat, kecuali orang yang Aku beri hidayah, maka mintalah hidayah itu kepada-Ku, niscaya Aku berikan hidayah itu kepadamu. Wahai hamba-hamba Ku! sesungguhnya kalian lapar, kecuali orang-orang yang Aku beri makan, maka mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku berikan makanan itu kepadamu. Wahai hamba-hamba Ku! sesungguhnya kalian adalah orang-orang tidak berpakaian, kecuali orang-orang yang telah Aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepada-Ku, niscaya Aku berikan pakaian itu kepadamu. Wahai hamba-hamba Ku! sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa di malam dan siang hari sedangkan Aku akan mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepada-Ku, niscaya Aku ampuni kalian semua. Wahai hamba-hamba Ku! se sungguhnya kalian tidak dapat mendatangkan kemanfaatan bagi-Ku sehingga tidak sedikit pun kalian bermanfaat bagi-Ku. Wahai hamba-hamba Ku! sesungguhnya kalian semua tidak akan dapat mendatangkan bahaya bagi-Ku sehingga tidak sedikit pun kalian dapat membahayakan-Ku. Wahai hamba-hamba Ku! andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang terakhir, baik dari bangsa manusia maupun jin, semuanya bertakwa dengan ketakwaan orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak menambah sedikit pun dalam Kerajaan-Ku. Wahai hamba-hamba Ku! andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang terakhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, berdiri di atas satu dataran lalu meminta apa pun kepada-Ku, lalu aku penuhi semua permintaan mereka, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaan yang Aku miliki, hanya seperti berkurangnya air samudra ketika dimasuki sebatang jarum jahit (kemudian diangkat). Wahai hamba-hamba Ku! semua itu perbuatan kalian yang Aku hitungkan untuk kalian, kemudian Aku membalasnya kepada kalian. Maka barangsiapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Alloh, dan barang siapa mendapatkan selain itu, hendaklah ia tidak mencela kecuali dirinya sendirinya”. (HR. Muslim)
Hadits Qudsi
Hadits Qudsi adalah firman Alloh yang disampaikan oleh Nabi saw yang bukan Al Quran. Ulama berbeda pendapat tentang lafadz hadits Qudsi, sebagian berpendapat lafadznya dari Alloh, sebagian yang lain berpendapat maknanya dari Alloh, adapun lafadznya dari Rasulullah saw
Kedzaliman
Kedzaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kedzaliman ada dua martabat, yaitu mendzalimi diri sendiri, dan mendzalimi orang lain. Mendzalimi diri sendiri ada dua bentuk yaitu syirik, dan perbuatan dosa atau maksiat. Mendzalimi orang lain adalah menyia-nyiakan atau tidak menunaikan hak orang lain yang wajib ditunaikan.
Hidayah
Hidayah ada dua macam yaitu Hidayatul Irsyad dan Hidayatut Taufiq. Hidayatul Irsyad adalah ilmu dan penjelasan. Hidayatut Taufiq adalah amal terhadap ilmu atau ittiba’.

Posted from WordPress by mtarmin

Tips Menjadi menjadi pribadi mempesona

 1. Berahlak baik.
 2. Memberi makan, sedekah, banyak  memberikan pelayanan kepada ummat.
 3. Banyak sujud
 4. Bertilawah dan mentadaburi Al qur’an
 5. Jadikan seluruh kegiatan dalam rangka ibadah.
  Bayak dosa tidak bisa dihapus dgn sholat,puasa , umrah kecuali dengan susah payah dalam mencari nafkah.
 6. Banyak berzikir.
 7. Menjadi hidup berbahagia.
 8. Lapang dada. Banyak memberi maaf. Gampang memaafkan orang.
  Kalau mau mendapat mahgfirah dari Allah, maka maafkan kesalahan orang lain.
 9. Jadikan orang lain bahagia. Menyenangkan orang lain. Memberi
 10. Menghargai orang lain. Menghormati yang tua. Menyayangi muda.
 11. Atawwadhu bukan rendah diri. Tapi merendah. Bintang hajekatnya tinggi dilangit namun bisa dilihat di sumur dibawah.
  Tidak masuk surga orang yang sedikit ada dihatinya ada sifat takabur.

by tarmin muhammad