Adab Zuhud

Etika , adab, Tata krama.
Zuhud merasa cukup, Tidak berlebihan.
Adab ,ahlak.
Bahasa arab : bahasa dunia, bahasa akhirat, bahasa surga. Bahasa yang paling luas.
Sabda Rosulullah Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ahlak.
Paling sempurna ahlak di surat al qalam .
Sesungguhya engkau Muhammad mempunyai ahlak yang agung.
sesungguh ciri orang baik adalah baik ahlak.

by tarmin muhammad