Belajar Agama

Belajar agama yang dikedepankan iman.
Bila dikedepankan akal akan selalu bertentangan.

Zakat pertanian
5 syak atau 650 kg bersih zakat 5% atau 10%.
5% bila pengairan,menggunakan alat . Dikurangi biaya lalu dikeluarkan zakat.
10 % bila tidak mengeluarkan biaya. Air dari hujan atau air alami.
Zakat dibayarkan setiap panen.

by tarmin muhammad

Tak terasa

Satu langkah demi satu langkah tak terasa sudah satu juta langkah .
Satu hari demi satu hari berlaku tak terasa sudah 44 tahun.
Pagi sudah berlaku
Siang telah lewat
Menjelang sore.
Kemana melangkah
Melangkahlah mendekat kepada Allah swt.
Penguasa awal dan akhir
Rahayu widodo.

image

by tarmin muhammad