Amalan ringan pahala besar.

 1. Niat yang membedakan suatu amal.
 2. Sholat sepanjang malam dengan sholat subuh berjamaah Mendapat dunia beserta isinya dengan sholat dua rakaat sebelum sholat subuh.
 3. Mendapat satu ekor onta merah yang besar tampa berbuat dosa dan memutuskan silahturahmi dengan membaca al quran dan mempelarinya di rumah Allah.
 4. Dijauhkan dari neraka selama 70 tahun perjalan dengan puasa sunah satu hari.
 5. Mendapatkan pahala haji dan umrrah sempurna dengan zikir setalah sholat subuh sampai terbit matahari kemudian sholat sunah 2 rakaat.
 6. Mendapat pahala sedekah sejumlah ruas tulang manusia dengan mendirikan sholat dhuha.

image

by tarmin muhammad

Belajar Agama

Belajar agama yang dikedepankan iman.
Bila dikedepankan akal akan selalu bertentangan.

Zakat pertanian
5 syak atau 650 kg bersih zakat 5% atau 10%.
5% bila pengairan,menggunakan alat . Dikurangi biaya lalu dikeluarkan zakat.
10 % bila tidak mengeluarkan biaya. Air dari hujan atau air alami.
Zakat dibayarkan setiap panen.

by tarmin muhammad

Wajib perpegang teguh dengan manhaj salaf

💐🍁 WAJIBNYA BERPEGANG TEGUH DENGAN MANHAJ SALAF
——-🌻🌻🌻———
💺📚 ASY-SYAIKH SHALIH BIN FAUZAN BIN ABDILLAH AL-FAUZAN HAFIZHAHULLAAH.

❓ السّؤال ٥٠ :

🌿🌻 ما هي السلفية ؟ ، وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها ؟

❓PERTANYAAN 5⃣0⃣

🌿🌻Apakah salafiyah itu? Dan apakah wajib menempuh dan berpegang teguh dengan manhajnya?

✅🌹  الجواب:

🌠 السلفية هي: السير على منهج السلف، من: الصحابة، والتابعين والقرون المفضلة، في العقيدة، والفهم، والسلوك ، ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج.

☔⚡قال- تعالى-《والسابقون اﻷولون من المهاجرين واﻷنصار والذين اتبعوهم بإحسٰن رضي الله عنهم و رضوا عنه

📖(سورة التوبة آية ١٠٠)》
——-🌾⛵🌾——-

☀🌴 وقال- تعالى-:《والذين جآءو من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا وﻹخوننا الذين سبقونا باﻹيمان وﻻ تجعل في قلوبنا غلّا للذين ءامنوا》
——-🌾⛵🌾——-

☝🔳 و قال-عليه الصلاة وسلم -《عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات اﻷمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة》

📖 (صحيح بمجموع طرقه، أخرجه أحمد: (٤/١٢٦)، والترمذي : (٢٦٧٦)، والحاكم : (١/٩٦)، والبغوي في”شرح السنة” :(١/١٠٥ رقم ١٠٢) قد سبق في حاشية رقم: (١٠).

——-🌾⛵🌾——-

✅🌹JAWABAN

🌠 Salafiyah artinya berjalan di atas manhaj salaf, yaitu para shahabat, tabi’in, dan generasi-generasi yang diutamakan, dalam masalah akidah, pemahaman maupun tingkah laku seseorang muslim wajib menempuh manhaj ini.
——-🌾⛵🌾——-

📚 Allah Ta’ala berfirman:

🌵🌾 <>

⛅☔ Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk islam diantara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah.

📖 (at-Taubah: 100).
——-🌾⛵🌾——-

📚 Dan firman-Nya:

⛅🌴 >

☀🌴Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, “Wahai Rabb kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman.

📖 (al-Hasyr: 10).

——-🌾⛵🌾——-

📖 Dan telah bersabda Rasulullah:

🔳☝<>

☝🔳 Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khalifah sesudahku  yang terbimbing lagi mendapatkan petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan adalah bid’ah, dan semua bid’ah itu sesat.

📖 (Hadits Shahih dari beberapa jalan, dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad 4/126, al-Imam at-Tirmidzi: 2676, al-Imam al-Hakim 1/96, dan al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah 1105 no. 2)

——-🌾⛵🌾——-

📚 Sumber: al-Ajwibah al-Mufidah ‘An As-ilah al-Manahij al-Jadidah, soal ke-50; Maktabah Daar as-Salaf

🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳

by tarmin muhammad

Kunci menghadapi ujian

 1. Berilmu.
 2. Barbaik sangka kepada Allah.
 3. Siap dalam keadaan ujian
 4. Ujian akan menghadirkan dua kemudahan.
 5. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.
  Manusia mempunyai sifat
  a. Keluh kesah
  b. Tergesa gesa.
  c. Dalam keadaan lemah

Beriman
Beramal sholeh
Mengamalkan islam
Mendakwaan islan
Sabar dalam mengamalkan dan mendakwaan islam.

Manusia paling banyak mendapatkan nikmat .
Manusia Paling banyak ingkar nikmat.
Ibadah yang besar bila ibadah dilandasi rasa syukur. Bukan keterpaksaan

by tarmin muhammad

Bolehkan orang yang dibenci menjadi imam sholat

Bersumber dari Abu Umamah dia berkata : Rosulullah saw bersabda :
Ada 3 orang yang sholatnya tidak akan melampui telinga mereka :
1. Budak yang melarikan diri sehingga dia kembali.
2. Wanita yang bermalam (dirumah) sedangkan suaminya murka kepadanya.
3. Imam bagi suatu kaum, sedangkan kaum itu benci kepadanya.
Hr Tirimdzi kitab sholat bab 154 no.360
Abu Dawud kitab sholat bab 63 no.593
Ibnu Majah kitab Iqamatish sholat bab 43 no. 970
Al Baihaqi dalam As sunanul Kubra jilid 4 halaman 312 no.5443.

by tarmin muhammad

Memelihara jenggot

Bismillahirrahmanirrahim…

💢🌳MEMELIHARA JENGGOT🌳💢

♨ Hukum Memelihara Jenggot Adalah Wajib

🌳 Hukum memelihara/membiarkan jenggot adalah
wajib dan haram untuk dicukur.
🌳 Karena mencukurnya termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah dan termasuk perbuatan syaitan.
✨ Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman,
💧ﻭَﻟَﺂَﻣُﺮَﻧَّﻬُﻢْ ﻓَﻠَﻴُﻐَﻴِّﺮُﻥَّ ﺧَﻠْﻖَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَّﺨِﺬِ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥَ ﻭَﻟِﻴًّﺎ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ
ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻘَﺪْ ﺧَﺴِﺮَ ﺧُﺴْﺮَﺍﻧًﺎ ﻣُﺒِﻴﻨًﺎ
💧“Dan akan Aku suruh mereka (merubah ciptaan
Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya.
Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi
pelindung selain Allah, maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”
📒(An Nisa’: 119)
🌳 Memotongnya juga berarti telah menyerupai wanita.
⭐ Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
telah melaknat bentuk penyerupaan (baca:
tasyabbuh ) seperti ini. Beliau bersabda,
💧ﻟَﻌَﻦَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺍﻟْﻤُﺘَﺸَﺒِّﻬِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺍﻟﺮِّﺟَﺎﻝِ
ﺑِﺎﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ
💧“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah
melaknat laki-laki yang menyerupai wanita.”
📜 (HR.Bukhari dan Tirmidzi, shahih)
⭐ Nabi telah memerintahkan untuk memelihara jenggot. Dan menurut ilmu Ushul Fikih, perintah menunjukkan suatu kewajiban. Perintah tersebut
dapat dilihat dari hadits-hadits di bawah ini.
:idea:Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
💧ﺟُﺰُّﻭﺍ ﺍﻟﺸَّﻮَﺍﺭِﺏَ ﻭَﺃَﺭْﺧُﻮﺍ ﺍﻟﻠِّﺤَﻰ ﺧَﺎﻟِﻔُﻮﺍ ﺍﻟْﻤَﺠُﻮﺱَ
💧“Cukurlah kumis, biarkanlah jenggot, dan selisilah majusi.”
📜 (HR. Muslim, 1/222/260)
:idea:Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa makna memelihara di atas adalah membiarkannya
sebagaimana adanya.
📜 ( Syarah Shahih Muslim ).
:idea:Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
💧ﺧَﺎﻟِﻔُﻮﺍ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ ﻭَﻓِّﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠِّﺤَﻰ ﻭَﺃَﺣْﻔُﻮﺍ ﺍﻟﺸَّﻮَﺍﺭِﺏَ
💧“Selisilah orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot,
dan cukur habislah kumis.” 📜(HR. Bukhari,10/349/5892)

📀muslim.or.id

•√ Wallahu Ta’ala A’lam                                                                                          •√ Semoga Bermanfaat
•√ Silakan di sebarkan

طلب العلم C0046DA92
[ Ikhwan : 08125330488 ]
[ Akhwat : 081257735988 ]

by tarmin muhammad