Berfikir

Takwa yg hakiki
Tidak hanya keyAkinan
Tidak hanya tindakan
Ucapan
Akal fikiran
Akal fikiran yang bisa
Ayat ayat Allah .kekuasaan Allah  yang lahir maupun yang goib.
Berfikir bagaimana maut menjemput kita yang sakit bila sakit seluruh umat dikumpulkan lebih sakit dari maut.
Liang kubur
Padang masyar.
Berfikir anugerah anugerah Allah yangkita nikmati.
Bila kita menghitung nikmat Allah kita tidak bisa.
Berfikir akan janji Allah .balasan akhirat kenikmatan surga.
Berfikir tentang ancaman Allah. Untuk menghidari larangan. Tentang siksa kubur. Dan siksa neraka.
Berfikir Amal dunia berbanding dengan Amal amal akhirat.

by tarmin muhammad

Cinta masjid

Orang yang senantiasa terikat dengan masjid akan mendapat nangungan Allah dipadang masyar.
Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa dengan¬† mengikuti sunnah Rosulullah. Dengan mencintai alqur’an. Dengan membaca menghapal dan mengamalkan.
Alquran dimudahkan untuk menghapal banyak anak anak umur 5 tahun yang hapal 30 iuz. Umur 7 tahun hapal 30 juz dngan mengusai 5 bahasa.

by tarmin muhammad

Islam

Islam tata nilai keseluruhan total
Negara makmur sejahtera adil. Pemerintahan, ahlak, ramah bagi semesta alam. Pernikahan, rumah tangga, nasihat,peceraian, peradilah.
Islam kaya, pendidikan,diwariskan orang soleh,giat bejerja. Mencari harta.
Jihad
Wajib berdakwah
Akidah bersih dari syirik
Ibadah yang benar , butuh ilmu dan pemahaman. Jangan ditambah, jangan dikurang kurang.
kewajiban orang islam mengenal dan mengetahui, memahami hukum hukum islam, dalam beribadah dan bermuamalah.
Tidak serampangan
Jelas halal atau haram
Mengetahui dan paham tentang sunah sunah Nabi.
Iman yang tulus
Mujahadah bersungguh mencari ilmu.
Mujahadah bersungguh beribadah.
Mujahadah mengerjakan sunah sunah.
Benar
Adil
Sempurna
Hukum syariah tidak ada bertentangan.
Bersatu mengamalkan ajaran islam.
Jalan yang paling lurus.
Sesungguhnya kemewahan telah menghancurkan banyak umat umat manusia terdahulu dan umat waktu sekarang dan waktu mendatang.

by tarmin muhammad