Nikmat Allah

Ibnu Taimiyah berkata segala sesuatu di dunia ada sebab. Segala sesuatu diakhirat ada sebab. Meninggal dunia khusnul khotimah ada sebab. Shuul khotimah ada sebab. Masuk surga atau neraka ada sebab. Orang yang mensyukuri nikmat ada sebab.
Orang yang tidak bersyukur itu bermaksiat kepada Allah. Orang yang bersyukur dapat menambah nikmat yang telah ada. Nikmat Imam,kesehatan, harta. Tidak ada putus nikmat akan terus bertambah.
Rosulullah tidak mau hidup bermaksiat kepada Allah.
Kapan nikmat Allah akan terputus bila tidak disyukuri atau kufur nikmat. Kalau lupa kepada Allah berarti tidak mensyukuri nikmat Allah.  Tidak hanya nikmat berhenti bisa juga nikmat yang ada diambil Allah . Dengan bermacam macam sebab.
Bukti cinta kepada Allah semakin mendekat kepada Allah, semakin banyak beribadah bertakarub kepada Allah.
Ikatlah dengan kuat nikmat Allah dengan kau mensyukur,dengan ibadah.
Manakala nikmat tidak disyukuri maka nikmat berubah menjadi azab.
Semua nikmat berasal dari Allah.
bila ingkar nikmat.
Harta habis (dzukruu )
Jasad banyak penyakit
Miskin diakhir hayat
Amal ibadah tidak ada.
Harta tidak bisa diturunkan kepada anak cucu.
Mati ada sebab.
Iklaskan mewakafkan jasad ini untuk beribadah kepada Allah.
Bila tidak bersedekah setiap hari sudah dapat dikatakan sebagai orang yang kikir. Kikir itu pada hakekatnya kikir tethadap diri sendiri.

by tarmin muhammad

Zakat Perdagangan

Semua perdangangan 2.5%. Apapun barang atau jasa yang diperdagangkan.
Jumlah yang diperhitungkan sama dengan nisab nilai = 85 gram mas.atau berjumlah ….. dinar. Al baqoroh 2:287
Nakafkan dari kamu dari hasil yang baik.
Tidak ada zakat kepada barang perabot rumah tangga kecuali bila diperdagangkan.
Setiap 40 dinar zakat 1 dinar.
Bila harta tidak dizakati maka nanti diakhirat harta tersebut dijadikan ular yang besar dan bila mematuk yang sakitnya akan terasa selama 1000 tahun.

Yang dihitung zakat adalah modal ditambah untung atau dikurangi rugi.

by tarmin muhammad

Bolehkan Imam membaca mushaf

Hukumnya boleh . Tidak boleh disalahkan imam membaca mushaf.
Bersumber dari aisyiah pernah diimami budaknya di bulan ramadhan dengan membaca mushaf.
Dakwan mengimani sholat terawih dengan membaca mushaf.
Aisiyah rah ditinggal meninggal Rosulullah umur 18 dan beliau meninggal pada umur 65.

Dengan membaca mushaf imam tidak bisa melakukan gerakan sempurna dalam sholat :
1. Bersedekap.
2. Tidak melihat tempat sujud.
3. Melakukan gerakan diluar sholat.
4. Rukuk terganggu .

Diperintahkan untuk membaca surat yang mudah. Hendaknya membaca surat yang dihafal. Tidak perlu memaksakan diri untuk membaca surat surat yang panjang.

Isi al qur’an :
1. Ketauhidan.
2. Hukum hukum
3. Kisah kisah.

by tarmin muhammad

Agama Ibrahim

Agama yang menyuruh untuk ibadah hanya kepada Allah semata. Menyebah atau mentauhid Allah swt semata. Mengutus para nabi dan Rosul  untuk menyeru beribadah kepada Allah semata.
Perkataan yang paling agung yaitu tauhidkan Allah. Dan perkara yang paling besar larangan beribadah syirik. Syirik adalah menyeratakan dengan mahluk. Hanya Allah saja yang mencipta alam semesta , menjaga, memelihara.

by tarmin muhammad

Qona ah

 1. Bersyukur
  2.Tasyakur
  Sikap kelapangan hati dan sabar
 2. Tafakur
  Instropeksi diri muhasabah kehidupan.Apakah kita hidup berlebihan, boros, tidak melampui batas.
  Sifat qonaah bukan berarti anti kemajuan dan anti kekayaan.
  Beristigfar
  Hasil rejeki yang diusahakan secara wajar daan halal
  Surat huud ayat 6.
  Tidaklah ada binatang melata dimuka bumi  telah ditentukan rejeki.
  Surat asyura 27
  Dan seandaainya Allah membentangkan rejeki di muka bumi ini niscaya manusia akan melampui batas dalam kehidupan.
  Akan memberikan rejeki sesuai ukuran dan ketentuan.
  Jadilah anda seorang menjadi siafat wara maka niscaya kamu memiliki ibadah yang khusu. Jadilah qona ah maka
  Kurangi ketawaa karena banyak ketawa mengeraskan hati.
  Sabda Rosullullah

Nikmat rejeki sudah ditentikan sejak bayi dalam kandungan berumur 4 bulan.
Empat ketetapan yang ditetapkan Allah yaitu :

 1. Rejeki
  2.ajalnya
 2. Amal amal
 3. Ketetapan bahagia dan sensara dlm hidup nya.
  Melihat orang yang rejeki dibawah kita.
  Jangalahnmelihat yang lebih tinggi.
  Bersykur
  Perkataan ulama
  Orang yang mampu qona ah. Kaya hati dan merasa cukup tidak berlebih lebih.

Sifat qonaah Rosullullah
Ikaatan kain batu kerikel karena menahan lapar.

Tidak akan makan sebelum lapar
Berhenti makan sebelum kenyang.
Lebih senang dan cinta ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
1. Bekerja dengan sunggzzuh untuk meraih harta dunia sebanyak banyak .
2. Sempatkaan beribadah. Jangan sampai mencari rejeki menghalangi ibadah.
3. Hanya mengambil rejeki yang halal. Jauhi yang su hat dan yang haram.
4. Jangan lupa setelah menerima rejeki sisihkan membayar zakat,infaq dan menyatuni anak yatim dan fakir miskin.

by tarmin muhammad

Jalan lurus

Dan bahwa yang diperintahkan ini adalah jalan Ku yang lurus ,maka ikutilah dia.dan jangalah kamu mengikuti jalan jalan yang lain. Karena jalan jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa qs al an’am :153
Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membuat garis dengan tangannya kemudian bersabda :’Ini adalah Allah yang lurus.’ Lalu beliau membuat garis di kanan kirinya. Kemudian bersabda :’ Ini adalah jalan yang bercerai berai (sesat) tidak satupun dari jalan jalan ini kecuali didalamnya terdapat syaitan yang merayu kepadanya.’ Selanjutnya beliau membacakan firman Allah Azza wa jalla :’ Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus , maka ikutilah dia,janganlah kalian mengikuti jalan jalan (lain) karena jalan jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya . Yang demekian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.” (Al An’am :153) hadist shahih riwayat Ahmad (|/435,465)ad Darimy (I/67-68) al hakim II/318 syarhus sunah lil imaam al Baghawy no.97.

Posted from WordPress by mtarmin

Berfikir

Takwa yg hakiki
Tidak hanya keyAkinan
Tidak hanya tindakan
Ucapan
Akal fikiran
Akal fikiran yang bisa
Ayat ayat Allah .kekuasaan Allah  yang lahir maupun yang goib.
Berfikir bagaimana maut menjemput kita yang sakit bila sakit seluruh umat dikumpulkan lebih sakit dari maut.
Liang kubur
Padang masyar.
Berfikir anugerah anugerah Allah yangkita nikmati.
Bila kita menghitung nikmat Allah kita tidak bisa.
Berfikir akan janji Allah .balasan akhirat kenikmatan surga.
Berfikir tentang ancaman Allah. Untuk menghidari larangan. Tentang siksa kubur. Dan siksa neraka.
Berfikir Amal dunia berbanding dengan Amal amal akhirat.

by tarmin muhammad

Cinta masjid

Orang yang senantiasa terikat dengan masjid akan mendapat nangungan Allah dipadang masyar.
Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa dengan  mengikuti sunnah Rosulullah. Dengan mencintai alqur’an. Dengan membaca menghapal dan mengamalkan.
Alquran dimudahkan untuk menghapal banyak anak anak umur 5 tahun yang hapal 30 iuz. Umur 7 tahun hapal 30 juz dngan mengusai 5 bahasa.

by tarmin muhammad